Segona trobada del consort de violes dels alumnes adults de Gamba Música.