La rítmica musical per adults és un espai per a explorar el fenomen sonoro-musical a través del moviment corporal, l’ús de la veu, materials sonors i altres objectes.

Gaudir de la pràctica musical sensibilitzant el cos i totes les seves facultats expressives permetrà vivenciar la capacitat creativa, la improvisació i el desenvolupament de la destresa corporal i la seva aplicació en l’espai, a més de l’adquisició de coneixements musicals.